Garantie en Klachten

Ben je niet tevreden?
Wij horen het graag. Voor het aanmelden van een klacht kun je een mail sturen
naar info@bebebeads.nl. Wij verzoeken je om de klacht binnen enkele dagen per e-mail aan
ons kenbaar te maken.
Wij zullen, in overleg met jou, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen.
Vermeld in je mail het ordernummer en telefoonnummer. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met
je op.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor je
eigen rekening. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Het uit te keren bedrag zal nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag.